I projektet Mitt liv, mina ord, arbetar vi för att människor som använder hjälpmedel för att tala ska få tillgång till ett ordförråd som utvecklas hela livet. De ska också själva kunna spela en aktiv roll vid anpassning och utveckling av sina kommunikationshjälpmedel. Projektet startade i augusti 2018 och drivs av Föreningen Furuboda, i samarbete med Furuboda Assistans, Intressegruppen för Assistansberättigade, FUB i Lund med omnejd, föreningen ISAAC-Sverige och Certec vid Lunds universitet, med stöd från Allmänna Arvsfonden.

Slutkonferens i Zoom 25 november

Torsdag den 25 november kl. 13.00 – 15.45 var det slutkonferens för projektet Mitt liv, Mina ord. Konferensen ägde rum online, via Zoom. Konferensen spelades in och du kan se den här på YouTube:

Slutkonferens för Mitt liv, mina ord den 25 november 2021

Stort tack till alla deltagare!

Vi planerar att texta videon från slutkonferensen, men börjar med att publicera den utan undertexter.

Projektgruppen

Projektgruppen för Mitt liv, mina ord består av medarbetare med lång erfarenhet av att arbeta med hjälpmedel för kommunikation: logopederna Håkan Larsson, Elin Vinblad och Bitte Rydeman (som också är projektledare) och Philip Fransson, som är en erfaren hjälpmedelsanvändare. Philip kommunicerar med Bliss och styr sina hjälpmedel med huvudmus. Under projektets första halvår ingick också arbetsterapeut Ulla Ekeberg i projektgruppen – hon är fortsatt knuten till projektet som konsult.

Projektets målgrupp

I målgruppen för projektet ingår både personer med medfödda funktionsnedsättningar och personer som drabbats av skada eller sjukdom senare i livet, som påverkar deras tal- och/eller språkförmåga så att de behöver använda Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). 
I projektet kommer projektgruppen att arbeta tillsammans med anhöriga och personal angående vad som är viktigt för att kunna stödja personer som använder högteknologisk AKK. Personer som själva använder AKK kommer att medverka i projektets alla delar.

Att delta i Mitt liv, mina ord

Vi har sammanfattat informationen om projektet i en presentation riktad till dem som funderar på att vara med i projektet. Där beskriver vi projektet och vad det innebär att delta i projektet när man själv använder samtalshjälpmedel i vardagen. Presentationen i sin helhet finns här som pdf:

Samma presentation finns också som presentation med speakertext på YouTube, fast i två delar:

Del 1: Introduktion till Mitt liv, mina ord

Del 2: Att medverka i Mitt liv, mina ord

 Varför behövs projektet?

Det saknas idag rutiner och kunskap om hur man ska kunna stödja utvecklingen av ordförrådet för personer som är beroende av högteknologiska hjälpmedel för att kunna uttrycka sig. Ofta är det personer i den nära omgivningen som behöver lägga in de nya orden i hjälpmedlet, till exempel familjemedlemmar, assistenter eller lärare. Men vem ska bestämma vilka ord det ska vara, och vilka behövs och önskas av användaren? 

Den som inte själv kan prata och inte kan läsa och skriva kan ha svårt att berätta vilka ord som saknas och kan ofta inte hantera den del av hjälpmedlet där man gör anpassningar och lägger in den nya orden. Få samtalshjälpmedel är utformade med tanke på att användaren ska kunna göra sådant själv. 

Förväntade resultat

Projektet Mitt liv, Mina ord kommer att pågå i tre år och när det är slut vill vi ha uppnått det här:

  • Nya metoder som innebär att personer som använder högteknologisk AKK kan påverka innehåll och utformning av sina kommunikationshjälpmedel, så att ordförrådet är aktuellt, personligt och tillräckligt för de aktiviteter de deltar i. Dessa metoder innebär nya sätt för samverkan mellan AKK-användare och stödpersoner.
  • En metodbok som kan användas av personer som använder högteknologisk AKK tillsammans med anhöriga och assistenter
  • Startvokabulär för några populära AKK-hjälpmedel/appar som innehåller ord och yttranden för olika aktiviteter som är framtagna i samarbete med personer som själva använder högteknologisk AKK och som kan användas både för kommunikation och inspiration och i utbildning. 
  • Ett studiematerial som kan användas vid utbildning av assistenter och andra som finns nära personer som använder högteknologisk AKK.

Metoder och aktiviteter

  • Samarbete runt kommunikation och hjälpmedel genom samtal, kartläggning, videofilmning, intervjuer och gemensam analys av hur hjälpmedlen används. 
  • Utveckling av metoder genom workshops, test av metoder i vardagen och i utbildning i en upprepad process där AKK-användare och assistenter har centrala roller. Metodutvecklingen handlar både om ordförrådet i deltagarnas hjälpmedel, startvokabulären som ska inspirera andra och metodboken och studiematerialet som ska tas fram inom projektet.  

Efter projektets slutförväntas metodboken, startvokabulären och studiematerialet användas i utbildningar, studiecirklar och av AKK-användare och deras familjer.