Här kommer vi snart att lägga upp idéer om ord och vokabulär för samtalshjälpmedel som kommer fram genom projektet. I väntan på det kommer här en länk till ett tidigare projekt som både Bitte och Philip deltog i, Ord i rättan tid.

Therese pratar med expediten på Glitter med hjälp av färdiga fraser i sitt samtalshjälpmedel.