Nu finns det ett kursmaterial riktat till assistenter och andra som arbetar och lever nära personer med omfattande kommunikationssvårigheter som använder hjälpmedel för att kommunicera. Materialet heter KOM MED – kommunicera med teknik och är utvecklat inom Mitt liv, mina ord i samarbete med personer som själva använder samtalshjälpmedel.

Materialet består av tre delar: KOM MED – kursbok, KOM MED – metoder och övningar, samt KOM MED – kommunikationskartor.
Kursmaterialet + extramaterial som kan användas i arbetet med övningarna finns också på sajten kommed.nu.

Alla tre böckerna finns både som pdf-filer och i tryckt form. De tryckta böckerna går att beställa från föreningen Furuboda.