Både när man anpassar ett vokabulär för samtalshjälpmedel och när man ska använda en samtalsapparat, är det bra att känna till hur det brukar gå till när vi pratar med varandra. Det är något som ett tidigare Arvsfondsprojekt fokuserade på, projektet Ord i rättan tid. Det projektet drevs också av föreningen Furuboda och pågick mellan 2005 och 2008. Här är några rapporter från det projektet:

Färdiga fraser i samtalshjälpmedel – bakgrund till programmet Frasse:

Therese pratar med expediten på Glitter med hjälp av färdiga fraser i sitt samtalshjälpmedel.

Ordlistor och tavlor baserade på Göteborgs talspråkskorpus, GSLC:

Analys av samtal i affär – rapport och kursuppsats 2006 av Bitte Rydeman: