Projektgruppen träffas regelbundet, antingen via Skype, på Furuboda Folkhögskola eller på Certec i Lund. Så här kan det se ut när vi träffas via Skype:

Bitte, Philip och Håkan Skypar

Projektet presenterades på Certec informerar

Torsdag den 25 oktober 2018 berättade vi om projektet på Certec informerar i Lund. Bitte inledde med att berätta om projektet och vad vi vill åstadkomma. Sedan skulle Philip berättat om sina erfarenheter av att använda hjälpmedel för att tala och hur han gör för att få tillgång till de ord han behöver. Men eftersom Philip var sjuk fick Håkan rycka in och visa exempel på vokabulär istället, inklusive Philips. Vi fick många bra frågor från publiken, vilket visar att det finns ett stort intresse för projektets frågeställningar.

Du kan läsa mer om Certec informerar här: certec.lth.se/infodag.