Projektgruppen träffas regelbundet, antingen via Skype, på Furuboda Folkhögskola eller på Certec i Lund. Så här kan det se ut när vi träffas via Skype:

Bitte, Philip och Håkan Skypar

Många deltagare som använder samtalshjälpmedel

Det är inte bara vi i projektgruppen som medverkar i projektet. Vi har deltagare från Luleå i norr till Ystad i söder. De har alla lång erfarenhet av att själva använda samtalshjälpmedel. Det är erfarenheter som vi har stor nytta av i projektet. Ibland träffas vi och arbetar tillsammans och dessemellan jobbar deltagarna vidare på hemmaplan, tillsammans med anhöriga och personal.

Föreningen Blisshuset

I projektet samarbetar vi med föreningen Blisshuset i Luleå. De beskriver sina olika aktiviteter med bliss-språket i sin blogg, som ni hittar här.

Föreningen Blisshusets hemsida

Fler möten via Zoom och Skype under Coronapandemin

Redan innan Corona brukade vi varva fysiska träffar med samtal via Skype, men sedan mitten av mars 2020 har så gott som alla projektaktiviteter behövt ske online. Vi använder oftast Zoom, som vi tycker fungerar mycket bra när vi ska ha gruppmöten. Det brukar inte krångla och det är lätt att dela skärm. Det är väldigt bra att kunna dela sin samtalskarta via Zoom, så de andra kan följa med när en deltagare som använder samtalshjälpmedel har ordet.

Delad samtalskarta i Zoom
Samtal om att hålla avstånd under Corona

Hantera Zoom via sitt hjälpmedel

För de som använder programmet Grid 3 har Håkan skapat en panel som man kan använda för att styra Zoom. Via panelen kan man starta Zoom, ansluta till ett samtal och komma åt en hel del av de funktioner som behövs för att kunna delta självständigt i en möte. Håkan visar och berättar om detta i denna korta film på YouTube.

Film på YouTube om Grid3-panel för Zoom
Håkan demonstrerar Grid 3-panelen på YouTube