Välkommen till slutkonferens för projektet Mitt liv, mina ord!

Tid: Torsdag den 25 november 2021 kl. 13.00 – 15.45

Plats: Online via Zoom

Pris: kostnadsfritt

Anmälan till Elin Vinblad på elin.vinblad@furuboda.se, senast 18 november 

Arvsfondsprojektet Mitt liv, Mina ord har handlat om samtalshjälpmedel utifrån användarnas perspektiv, om innehållet i hjälpmedlen, och om det stöd som användarna behöver i vardagen och vad de kan göra själva. Projektet avslutas i oktober 2021 och vi inbjuder nu till en slutkonferens om projektet för alla intresserade.

Program

13.00 – 13.20: Om projektet Mitt liv, Mina ord och dess resultat
Bitte Rydeman

13.20 – 13.50: Att själv kunna göra anpassningar i sina samtalshjälpmedel
Philip och Håkan visar hur Philip själv kan lägga till nya ord i Grid 3 och hur han kan skapa presentationer på egen hand, samt några uppskattade funktioner för bokstavsanvändare.
Philip Fransson och Håkan Larsson

13.50 – 14.10: Mina kommunikationshjälpmedel – ett verktyg för samarbete och egenmakt
Materialet ger en sammanställning över hjälpmedlen och underlag för samtal och utveckling.
Bitte Rydeman och Håkan Larsson

14.10 – 14.30: Paus

14.30 – 15.00: KOM MED – Kommunicera Med Teknik. Ett studiematerial för assistentutbildningar. I materialet KOM MED presenteras teori och övningar för flera olika AKK-sätt med syftet att ge assistenter ökad förståelse och engagemang i AKK-användarens kommunikation. Materialet kan användas för egna studier, i grupp eller på assistentutbildningar. Materialet består av enkla metodblad, tillhörande övningsblad samt en fördjupande teoribok.
Elin Vinblad och Bitte Rydeman

15.00 – 15.20: Vokabulär för samtalshjälpmedel – inspirationsmaterial från projektet

Vi visar delar av det inspirationsmaterial och de resurser som tagits fram inom projektet, inklusive anpassning för att styra Zoom, vokabulär för att guida sina assistenter i vardagen och vokabulär för olika kommunikativa funktioner.
Håkan Larsson, Bitte Rydeman och Philip Fransson

15.20 – 15.40 Frågestund – avslutande frågor utöver de som diskuterats i anslutning till de olika programpunkterna

15.40 – 15.45 Avslutning

Här kan du hämta programmet som PDF